Λουίζα Ν., Τεχνολόγος Ακτινολόγος

about

Απόφοιτος του University of Hertfordshire (UK) το 2016, του τμήματος Diagnostic Radiography and Imaging με βαθμό πτυχίου Άριστα (Distinction). Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στον κλάδο του Health Management από το Frederick University (CY), με βαθμό Μεταπτυχιακού Άριστα. Μιλά άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά. Η Λουίζα Νεάρχου εξάσκησε την πρακτική της σε διάφορα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κέντρα στην Κύπρο. Ακόμη, έχει συμμετάσχει σε ετήσια συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τον κλάδο της Ακτινολογίας. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως Τεχνολόγος Ακτινολόγος στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Σήμερα, εργάζεται ως Τεχνολόγος Ακτινολόγος κλασσικής ακτινολογίας, Μαστογραφίας και μέτρησης οστικής πυκνότητας στο Διαγνωστικό Κέντρο OPSIS από τον Ιούλιο του 2020.