Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία

Η υπεύθυνη Ιατρός του Κέντρου, Δρ Ξένια Κωνσταντινίδου, διαθέτει την ειδική εκπαίδευση και εμπειρία να διαχειριστεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης με σκοπό την απάντηση στο εκάστοτε ερώτημα του παραπέμποντος κλινικού ιατρού. Αυτό ισχύει και για τις Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες.

Επιπλέον το κέντρο μας συνεργάζεται και με άλλους εξειδιεκυμένους διαγνώστες και ως εκ τούτου προσφέουμε όλη την γκάμα Αξονικών και Μαγνητικών Τομογραφιών. Τέλος, το κέντρο μας είναι το μόνο Παγκυπρίως που συνεργάζεται με ειδική εξειδικευμένη ομάδα καρδιολόγων με εξειδίκευση στη διάγνωση Αξονικών Στεφανιαίων Αγγείων και MRI καρδιάς.