Ψηφιακή Μαστογραφία 3D Tομοσύνθεση

Το Διαγνωστικό Κέντρο OPSIS διαθέτει τον υπερσύγχρονο Ψηφιακό Μαστογράφο 3ης γενεάς Ηοlogic Selenia Dimensions-3D Mammography, εξασφαλίζοντας:

Υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση

Μειωμένη δόση ακτινοβολίας

Ταχύτητα στην εξέταση, με μείωση του δυσάρεστου αισθήματος κατά την πίεση των μαστών.

Σημαντική δυνατότητα ανίχνευσης μικροεπασβεστώσεων που μπορεί να αποτελούν πρώιμη μορφή καρκίνου του μαστού.

H ψηφιακή μαστογραφία είναι η εξέταση εκλογής για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Το σημαντικότερο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, είναι η πρόληψη που επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο με τη ψηφιακή μαστογραφία.

Προληπτική μαστογραφία

Η μαστογραφία αποτελεί μία από τις πλέον επιβεβλημένες εξετάσεις στο πλαίσιο ενός προληπτικού ελέγχου της γυναίκας από την ηλικία των 40 ετών και για όλη της τη ζωή.

Όταν η γυναίκα προσέρχεται για τον ετήσιο έλεγχο των μαστών της, χωρίς να έχουν προηγηθει κλινικά ευρήματα, αναφερόμαστε στην εξέταση ως ΄προληπτική μαστογραφία΄

Διαγνωστική μαστογραφία

Όταν η μαστογραφία γίνεται μετά από την ανίχνευση ογκιδίου ή άλλου ύποπτου συμπτώματος (αυτόματη έκκριση από τη θηλή, δερματικές αλλοιώσεις) κατά την αυτοεξέταση ή από τον κλινικό ιατρό, τότε η μαστογραφία καλείται διαγνωστική.

Μαστογραφία σε γυναίκες με ενθέματα σιλικόνης

Τα ενθέματα σιλικόνης περιορίζουν τη διαγνωστική ακρίβεια της μαστογραφίας, διότι καλύπτούν ένα μεγάλο τμήμα των μαστών. Στο Διαγνωστικό Κέντρο Οpsis, εξειδικευμένοι Τεχνολόγοι/Ακτινολόγοι, παρεκτοπίζουν προς τα πίσω τα ενθέματα με ειδική τοποθέτηση του μαστού στο μαστογράφο, ώστε ο μαζικός αδένας να προβάλλει μπροστά και να μην επικαλύπτεται από το ένθεμα, επιτυγχάνοντας όσο το δυνατό πιο ευκρινή απεικόνιση του μαζικού αδένα.

Τεχνική της μαστογραφίας

Όταν προσέρχεται η εξεταζόμενη στο Opsis Medical Imaging για τη διενέργεια Ψηφιακής Μαστογραφίας, γίνεται μία ενημέρωση για την τεχνική της μαστογραφίας από το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου μας.

Λαμβάνεται λεπτομερές ατομικό και κληρονομικό ιστορικό.

Εξειδικευμένοι βοηθοί ακτινολόγοι τοποθετούν την εξεταζόμενη στη σωστή θέση και στάση έως το πέρας της εξέτασης.

Η εξεταζόμενη στέκεται μπροστά στο μηχάνημα γυμνή από τη μέση και πάνω, με ίσια την πλάτη.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο κάθε μαστός τοποθετείται από το βοηθό ακτινολόγο ανάμεσα σε δύο ειδικές πλάκες και στη φάση αυτή δέχεται ήπια πίεση για ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Κατά την εξέταση λαμβάνονται συνολικά τέσσερις εικόνες, δύο για κάθε μαστό.

Κατά τη διάρκεια λήψης των εικόνων, η εξεταζόμενη πρέπει να κρατά την αναπνοή της για ελάχιστα δευτερόλεπτα για τη μέγιστη ευκρίνεια της εικόνας.

Η εξέταση διαρκεί συνολικά 5 λεπτά.

Κατόπιν, οι εικόνες αξιόλογούνται στον ψηφιακό διαγνωστικό σταθμό εργασίας SecurView DΧ Workstation με Barco οθόνη, κατάλληλο για την μελέτη εικόνων 2D και 3D μαστογραφίας, όπου παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας και σύγκρισης των αποτελεσμάτων με προηγούμενες εξέτασεις.

Η κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων

Για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για το μέγιστο όφελος των ασθενών, τα αποτελέσματα της μαστογραφίας έχουν κωδικοποιηθεί. Η κωδικοποίηση αυτή ξεκίνησε από το American College of Radiology (ACR),  το οποίο εισήγαγε το Breast Imaging Reporting and Data System με τον κωδικό (BI-RADS®)

Στα αποτελέσματα κάθε μαστογραφίας υπάρχει ένας σχετικός κωδικός που, ανάλογα με αυτό που αναγράφεται, ερμηνεύεται ως:

BIRADS 0: Ανεπαρκής εξέταση. Ο περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος είναι αναγκαίος.

BI–RADS 1: Αρνητική μαστογραφία.

BI–RADS 2: Καλοήθη ευρήματα.

BIRADS 3: Πιθανά καλοήθη ευρήματα, με απόκλιση 2% η αλλοίωση να παριστά κακοήθεια.

BI–RADS 4: Ευρήματα με πιθανότητα κακοήθειας (3-94%). Η περαιτέρω διερεύνηση με βιοψία είναι αναγκαία. Η κατηγορία 4 υποδιαιρείται σε 4a, 4b και 4c.

Στην κατηγορία 4a εντάσσονται αλλοιώσεις που έχουν μορφολογικά χαρακτηριστικά που συνηγορούν περισσότερο υπέρ καλοήθειας (εκφυλισμένο ινοαδένωμα, επιπλεγμένες κύστεις).

Στην κατηγορία 4b ταξινομούνται αλλοιώσεις που έχουν μεγαλύτερη υπόνοια να είναι κακοήθεια. Η ιστολογική εξέταση είναι αναγκαία.

Στην κατηγορία 4c εντάσσονται αλλοιώσεις που έχουν μορφολογικούς χαρακτήρες ακόμη πιο ύποπτους για κακοήθεια. Η βλάβη διερευνάται περαιτέρω με βιοψία.

BIRADS 5: Ευρήματα με τυπικούς κακοήθεις χαρακτήρες. Η περαιτέρω αντιμετώπιση κρίνεται αναγκαία.

BIRADS 6: Κακοήθεις αλλοιώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί με ιστολογική εξέταση.